جلسه مشاوره قبل از جراحی

جلسه مشاوره قبل از جراحی

جلسه مشاوره قبل از جراحی

در اولین جلسه ملاقات، از شما خواسته می شود که پرونده مخصوص کلینیک دکتر پیام واردی را کامل کنید. در این پرونده علاوه بر مشخصات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، شغل، آدرس و سایر مشخصات، اطلاعات دقیقی نیز در مورد سوابق پزشکی شما اخذ خواهد شد. هر گونه بیماری ...
بیشتر

مشاهده موقعیت ما روی نقشه