دستورات شب قبل از جراحی

دستورات شب قبل از جراحی

دستورات شب قبل از جراحی

سعی کنید آرام باشید و هر گونه استرس و تشویش را از خود دور کنید. به دیگران اجازه ندهید که افکار و یا تجربیات ناخوشایند خود را در اختیار شما قرار دهند. مطمئن باشید که ما کاملا مراقب شما هستیم و تمامی تلاش خود را به کار می گیریم ...
بیشتر

مشاهده موقعیت ما روی نقشه