دستورات صبح روز جراحی
دستورات صبح روز جراحی

به یاد داشته باشید که از ۸ ساعت قبل از عمل نباید چیزی بخورید و یا بنوشید. پس مراقب باشید که به اشتباه به سراغ خوراکی ها نروید! صبح روز عمل دوش بگیرید و ازهیچ ماده آرایشی و یا مواد دیگری روی صورت خود استفاده نکنید

بیشتر
مشاهده موقعیت ما روی نقشه