دستورات بعد از جراحی بینی
دستورات بعد از جراحی بینی

به طور معمول چند ساعت بعد از انجام جراحی بینی، بیماران از بیمارستان یا کلینیک مرخص می شوند و نیاز به بستری ماندن، ندارند. بسته به صلاحدید پزشکان، پس از چند ساعت میتوانید ابتدا با مقدار کمی آب و سپس با آب میوه تغذیه خود را شروع کنید.

بیشتر
مشاهده موقعیت ما روی نقشه