سوالات متداول بینی گوشتی
سوالات متداول بینی گوشتی

. بینی گوشتی به چه نوع بینی اطلاق می شود؟

بیشتر
 سوالات متداول بینی های گوشتی
سوالات متداول بینی های گوشتی

ایا امکان کوچک تر کردن بینی گوشتی وجود دارد؟

بیشتر
 فرم بینی بعد از عمل
فرم بینی بعد از عمل

آیا می توانم فرم بینی بعد از عمل را خودم تعیین کنم؟ آیا بینی من شبیه این عکس می شود؟

بیشتر
  مدارک جراحی زیبایی بینی
مدارک جراحی زیبایی بینی

برای انجام جراحی بینی، چه مدارکی را باید آماده کنم؟

بیشتر
 سوالات  قبل از جراحی بینی
سوالات قبل از جراحی بینی

چند ساعت قبل از جراحی باید ناشتا باشم؟ آیا وقتی که ناشتا هستم می توانم دارو هایم را مصرف کنم؟

بیشتر
 سوالات صبح روز جراحی بینی
سوالات صبح روز جراحی بینی

صبح روز جراحی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

بیشتر
  ترخیص از بیمارستان
ترخیص از بیمارستان

چه مدت بعد از جراحی می توانم از کلینک و یا بیمارستان مرخص شوم؟

بیشتر
 سوالات متداول بعد از جراحی
سوالات متداول بعد از جراحی

آیا بعد از ترخیص از بیمارستان می توانم شخصا رانندگی کنم؟

بیشتر
  دارو بعد از جراحی بینی
دارو بعد از جراحی بینی

آیا در زمان ترخیص، برای من دارویی نسخه می شود؟

بیشتر
 استراحت بعد از عمل زیبایی
استراحت بعد از عمل زیبایی

برای انجام جراحی بینی، به چند روز مرخصی و استراحت در منزل نیاز دارم؟

بیشتر
 درد بعد از جراحی بینی
درد بعد از جراحی بینی

آیا بعد از انجام جراحی بینی، درد خواهم داشت؟

بیشتر
 تامپون بعد از عمل بینی
تامپون بعد از عمل بینی

آیا بعد از عمل بینی، در داخل بینی من تامپون و یا اسپلینت گذاشته می شود؟

بیشتر
مشاهده موقعیت ما روی نقشه